واژه های کلیدی: حرکت شناسی طرح درس فیزیولوژی رشد و یادگیری حرکتی پی دی اف پاورپوینت جزوه

طرح درس بدمنتون در فایل PDF


طرح درس بدمنتون در فایل PDF

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس: طرح درس

نوع فایل: پی دی اف

فروشنده: حامد عثمانی حسن آبادی

توضیحات: فایل پی دی اف طرح درس بدمینتون سزح یک در شش جلسه و ۹ صفحه در این فایل موارد زیر مدنظر است: تمرینات ترکیبی تاس وسرویس بلند با روی راکت تاس کلیر (مرحله تکمیلی) تاسکلیر(مرحله مقدماتی ) سرویس بلند با روی راکت (مرحله تکمیلی) آموزش سرویس بلند آشناییباتوپوراکت،مقدمات فورهند جدول طرح درس شامل مواردی همچون : وسایل مورد نیاز-شرح تمرین-نحوه استقرار و شکل زمین – هدف – زمان – ملاحضات است. برای خرید از دکمه زیر استفاده کنید

برچسب ها:

طرح درس بدمینتون بدمینتون طرح درس طرح درس ورزشی طرح درس