واژه های کلیدی: حرکت شناسی طرح درس فیزیولوژی رشد و یادگیری حرکتی پی دی اف پاورپوینت جزوه

دانلود PDF شناسایی شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش


دانلود PDF شناسایی شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس: سایر

نوع فایل: پی دی اف

فروشنده: حامد عثمانی حسن آبادی

توضیحات: شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش دانلود مقاله شناسایی شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش با رویکری نوین در مدیریت ورزشی سال 1393 روش تحقیق در این مقاله کیفی است که با توجه به اکتشافی بودن تحقیق از رویکرد دلفی استفاده شده است که بر این اساس میزن موافقت خبرگان از شاخص های مورد نظر ارزیابی شد. واطه های کلیدی: ورزش،کارآفرینیپایدار،دلفیفازیرویکرد سیستمی،تئوری سرمایه. برای دریافت از لینک زیر استفاده نمایید:

برچسب ها:

دانلود PDF شناسایی شاخص شناسایی شاخص های کارآفرین شاخص های کارآفرینی پایدار کارآفرینی پایدار در ورزش