واژه های کلیدی: حرکت شناسی طرح درس فیزیولوژی رشد و یادگیری حرکتی پی دی اف پاورپوینت جزوه

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی


دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس: عمومی

نوع فایل: پاورپوینت

فروشنده: حامد عثمانی حسن آبادی

توضیحات: دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش این فایل دارای 59 اسلاید است که به صورت کامل این درس را توضیح داده است،مطالب بحث شده در این فایل جامع و تمامی مطالب کتاب اصلی می باشد و هیچ گونه نکته ای از قلم نیفتاده است ، ابتدا ریشه مبانی را توضیح داده ، مفاهیم و عناصر (بازی ، ورزش ، تربیت بدنی) را تعریف ، بیان و اهداف آن را نام برده است. مؤلفه های آمادگی (جسمانی و حرکتی) و خرده رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی را کامل بیان کرده است و در پایان به بررسی تاریخی تربیت بدنی و پایه های تربیت بدنی و ورزش در اقوام باستانی (مصر ، رم ، یونان ، چین و ایران) پرداخته است و همچنین در پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش دیدگاه های مفاخر و سایر علما را خواهید خواند.

برچسب ها:

دانلود پاورپوینت اصول و م کتاب اصول و مبانی تربیت ب اصول و مبانی تربیت بدنی پاورپوینت اصول و مبانی تر