واژه های کلیدی: حرکت شناسی طرح درس فیزیولوژی رشد و یادگیری حرکتی پی دی اف پاورپوینت جزوه

دانلود پاروپوینت فصل سیستم تنفس درس فیزیولوژی


دانلود پاروپوینت فصل سیستم تنفس درس فیزیولوژی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس: سایر

نوع فایل: پاورپوینت

فروشنده: حامد عثمانی حسن آبادی

توضیحات:

دانلود پاروپوینت فصل سیستم تنفس درس فیزیولوژی

در این پاورپوینت خلاصه فصل سیستم تنفس درس فیزیولوژِی را خواهید خواند ، مطالب عنوان شده برای شما عبارت اند از : شرح دستگاه تنفس(ریه ، نای ، نایژه ، نایژک ، کیسه های هوا ، حبابچه و ...) تهویه ریوی انتشار ریوی تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن انتشار مویرگی دم و بازدم حجم های ریوی(حجم جاری ، ظرفیت حیاتی ، حجم ذخیره ای و ظرفیت کل ریوی) غشاء تنفسی فشار سهمی گاز ها جدول فشار سهمی گاز ها اسباع هموگلوبن اثر تغییرات ph و درجه حرارت خون منحنی تجزیه یون بی کربنات

برچسب ها:

دانلود پاروپوینت فصل تنفس تنفس درس فیزیولوژی پاروپوینت فیزیولوژی سیستم تنفس فیزیولوژی